Teater har länge varit ett omtyckt tidsfördriv. När man diskuterar teater är det värt att ha i minnet att det finns olika definitioner av vad teater är. Vissa definitioner kräver att det ska finnas ett manus som man utgår från, medan andra har en lite friare definition och räknar allt skådespel till teater. Historiker har hittat grottmålningar i vilka det framkommit att människor då roade sig med dans och att skådespela jakt. Även i antikens Grekland och Romarriket roade sig människorna med att upprätta och titta på teaterföreställningar och därmed har teatern en lång historia, åtminstone i Europa. Till Sverige anses teatern ha kommit på 1500-talet.

Film är i jämförelse med teater en väldigt ny uppfinning. Filmen som sådan har krävt en hel rad olika teknologiska uppfinningar, bland andra fotografering, projektion av bilder på en skärm med mera. Thomas Edison och William Kennedy Dickson byggde den första filmstudion i USA på 1880-talet. Den första filmen som visades för publik, visades i Tyskland 1895 under ledning av bröderna Skladanowsky. Därefter gjordes en del uppdateringar i filmteknologin av de franska bröderna Lumière. Till Sverige kom filmen något senare i början av 1900-talet när den första biografen anlades i Kristianstad. Det var början på en utveckling som skulle leda till att filmen, vid sidan av teatern, skulle bli ett populärt tidsfördriv för det svenska folket.

Teaterns början i Sverige

Teaterns debut i Sverige var på 1500-talet under ledning av kung Gustav Vasa. Vasas syfte med att införa teater i Sverige var att anpassa det svenska hovet till de normer som gällde i övriga europeiska kungahus vid denna tid. Teaterkulturen i Sverige började med att hovkapellet upprättades 1526, där man spelade konstmusik för att underhålla kungligheterna. Tidigt under utvecklingen började också resande teatersällskap uppföra föreställningar. Teatern blev snabbt väldigt omtyckt inom det svenska hovet och under de svenska hovceremonierna kom teatern snabbt att bli ett standardinslag. I det övriga samhället spelades teaterföreställningar i början främst i samband med marknader. I början av 1600-talet inkluderades småningom teaterundervisningen i skolundervisningen.

Teaterns storhetstid

Teaterns storhetstid i Sverige anses ofta infalla på 1600- och 1700-talen. Under 1600-talet hade Sverige stormaktsstatus i Europa. Det skedde en hel del kulturella byten mellan länderna i Europa under denna tid, delvis på grund av trettioåriga kriget som pågick under en del av århundradet. Särskilda influenser kom från Italien och Frankrike, dels gällande teater, dels gällande andra kulturformer, däribland balett. Det spelades mycket teater under denna tid vid det kungliga slottet Tre Kronor liksom även vid Gripsholm och Drottningholm. Kung Karl XII som regerade i början av 1700-talet sades ha ett väldigt stort intresse för teater och 1700-talet kom sedermera att kallas för teaterns århundrade i Sverige.

Filmens början i Sverige

Filmkulturen tog på allvar sin början i Sverige i början på 1900-talet, några årtionden efter att filmen fått sin egentliga början i USA. Den första egentliga biografen bildades i Kristianstad av Charles Magnusson och fick namnet Svenska Biografteatern. Redan på slutet av 1890-talet hade dock den första filmvisningen i Sverige ägt rum på en sommarteater i Malmö. Svenska Biografteatern flyttade sedermera till Lidingö på 1910-talet och bytte namn till Svensk Filmindustri. Under denna tid kom tre regissörer att börja arbeta vid biografen och dessa tre regissörer vid namn Victor Sjöström, Mauritz Stiller och George af Klercker har blivit kända som de första regissörerna inom svensk filmkultur.

Tidiga filmer

Ett tidigt exempel på svensk film är filmen “Häxan” från 1922. Den regisserades av Benjamin Christensen och tillhör stilarten skräckdokumentär. I filmen skildras häxjakterna under tidigare århundraden och det dras även paralleller till det som under filmens samtid kom att kallas hysterikor. Kvinnor som alltså tidigare dömdes till döden för häxeri kom under 1900-talet att snarare behandlas som sjuka och fick behandling hos psykiatriker. Sedermera på 1960-talet kom företaget Nordisk ADB att skapa det som numera anses vara världens första datoranimerade film. Det finns enligt uppgifter endast en kvarvarande kopia som numera förvaras på Tekniska museet. Denna film är 49 sekunder lång och föreställer en motorväg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *