Teaterns historia

Teatern har sitt ursprung många år tillbaka i troligtvis Grekland. I och med att teater förekom flera tusen år före Kristus så är det svårt att veta säkert vilka som var först med teatern, då det även är svårt att veta vart man ska dra gränsen för vad som räknas som teater och inte. Men det man kan se var att de första föreställningarna som man känner till skedde i Grekland och handlade om myten om Osiris och Isis 2 500 år f.Kr. Detta kallades för den antika teatern då den utvecklades i det antika Grekland. På den tiden var teatern väldigt enkel, då det inte överhuvudtaget hade tillgång till ljus- och ljudeffekter eller liknande som vi idag använder oss av. De kunde sy eller tillverka redskap i trä som de kunde använda på scenen, som för övrigt bara var en kal yta där åskådarna satt runt om.

 

Senare kom romarnas teater. Den tog kraft och växte när romarriket blev allt större och när romarna praktiskt taget hade tagit över grekernas kultur och gudar. I samband med att romarna tog över teatern så ändrades även teaterns syfte, då det tidigare hade varit för nöjes skull och i religiösa syften. Romarnas teater hade ett mer politiskt syfte samtidigt som deras teaterspel var mycket mer lättsinniga, det vill säga inte lika komplexa och svåra att förstå. Ett exempel på ett känt teaterspel från romartiden var Gladiatorspel, som i grund och botten gick ut på att slåss och se på när människor blir ihjälslagna, uppätna av tigrar eller bara förlorar i en tävling om spjutkastning eller löpning exempelvis.

 

Efter romarnas tid för teatern kom medeltidens teater. Denna typ av teater handlade mer om en iscensättning av de asturiska legenderna med tema av romantiken. Typiskt för dessa teatrar var mysteriespel som skildrade speciella avsnitt och episoder från både gamla och nya testamentet.

 

Från och med tidsepoken reformationen och fram till 1642, då man stängde ned teatrarna, skrevs en hel del verk som hade stort inflytande på den västerländska dramatiken och dess teatrar. Denna tid för teatern kallas den elisabetanska teatern. Kända verk från denna period var exempelvis William Shakespeares verk Hamlet, Richard III samt en midsommarnattsdröm.

 

Svensk teater

De tidigaste bevisen på att teater förekom i Sverige var först på 1600-talet, det vill säga 1600 år e.Kr. Däremot är det en aning otydligt om man då menar teater eller skådespel i bredare allmänhet. Vissa hävdar att det ska ha funnits typer av skådespel och teater i de högre samhällsklasserna i Sverige redan på medeltiden. Drottning Kristina hade skådespel som en del i sin hovhållning, men det är inte riktigt offentligt den första permanenta teatern i Sverige. Däremot anses Bollhusteatern i Stockholm vara den första permanenta teatern som uppkom i vårt avlånga land, vilket var 1667. Till en början var lokalen inte speciellt optimal för att vara en teater, då man inte visste så mycket om det. Det var först 1699 som teatern inreds till en riktig teater. Seklet efter, det vill säga på 1700-talet, öppnade ett flertal till teaterlokaler. Två stora teatrar som öppnar på order av Gustaf III är bland annat Kungliga Operan som ligger nära Sveriges Riksdagshus. Operan öppnade 1777. Elva år senare, 1788, öppnar även Kungliga Dramatiska Teatern som ligger vid Nybroplan i Stockholm. Den kallas numera i vardagligt språk för Dramaten.

 

Teaterkulturen

Själva teaterkulturen har i mångt och mycket alltid varit densamma. Givetvis har det skiljt sig i de olika tidsepokerna med kläder, tema i själva teatern och så liknande men de personer som rör sig i dessa kretsar och hur teatern är upplagt har oftast varit relativt likt. Teater har i princip alltid varit ett nöje för de som har lite mer pengar, samt de som ser sig vara lite finare och även är kulturintresserade. Teater idag är inte alls lika vanligt som det var förr eftersom digitaliseringen har tagit över mycket. Men förr var teater en stor del av samhället när de högre klasserna träffades och såg på uttrycksfulla föreställningar. Dessutom var det inte ovanligt att man gick till en finare bar innan eller efter, samt gick till casinon. På den tiden var casinon också något som bara de högre samhällsklasserna besökte, till skillnad från idag då det är något för alla. I och med att casino oftast är en hobby för de personer som har lite extra pengar över som det kan gambla med, så var det endast de högre samhällsklasserna förr i tiden som hade råd att gå på casinon och teater. Teatern på den tiden var väldigt dyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *